Nodarbības ''Maize un maizei pievienotās vielas'', ''Zivju resursi Baltijas jūrā'', ''Draudzīga iešana dabā'', ''Kartografēšana dabā un dzīvotnes'' un aktivitātes dabā- Orientēšanās- erudīcijas aktivitāte Lielezera dabas takā un koku stādīšana Lielezera teritorijā- tik ''zaļi'', izzinoši un aktīvi Straupes pamatskolas ekopadomes skolēni pavadīja ekoskolu jauniešu forumu Limbažu 3.vidusskolā.