"Ļoti svarīgi ir veidot bērna attieksmi pret dabu, un aktivitātēs ar dabas materiāliem tas ir viens no uzdevumiem (Andersone, Ikale, Arājs).

Šorīt 3-gad. grupiņa "Taurenīši" devās pie Alberta vecākiem, lai atrastos dabā un darbotos ar dabas materiāliem.

Iepazinam, kā koki aug no sēkliņas līdz stādīšanai mežā, cik daudz lietu varam izgatavot no koka, kā tās izmantojam.

Laiks darbojoties paskrēja ātri, emociju bagāta diena, kurā vēl dalījāmies pie pusdienu galda.

Paldies Alberta vecākiem par mīļo sagaidīšanu, uzņemšanu, stāstījumu!