Latvijai 104. 

Cilvēkam  - sirmas vecmāmuļas mūža garums, valstij - paši spēka gadi.

14. novembrī 5gad. bērnu grupa kopā ar audzinātājām devās uz Cēsu pili svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Pilī apskatījām pirmo Latvijas karogu, foto ar valsts vīriem, kas tika uzņemts pirmajā Latvijas dzimšanas dienā.

,,Redzējām miniatūrā kara kuği - "Cēsis" - tas vēl joprojām sargā Latvijas teritoriju. Apskatījām miniatūrā un arī īsto brīvības pieminekli  "No zobena saule lēca". Uzkāpām Cēsu pils tornī.

Uzvilkām kopīgi Latvijas valsts karogu, dziedājām himnu, zīmējām savas mājas, skaitījām dzejoli par Latviju. Katrs teica savu vēlējumu Latvijai, novēlot mieru, grāmatas, saticību, draudzību, cilvēku smaidus, svētku kūku u.c."

Svētki skolā sākās 16. novembrī ar folkloras kopas ,,Vilkači" patriotisma/vēstures stundu ,,Jauns es biju karavīrs". 

Stāsts par apģērbu, par mūzikas instrumentiem, par ieročiem. Vai zināji, ka bungām izmantots ozola celms?! Vai to, ka bruņu krekls gatavots 8 mēnešus? Un kādēļ bruņu cepurei ir deguna sargs?

Valsts - tie esam mēs paši. Valsts sākas ar mani, tevi, ģimeni, skolu, sabiedrību. Tāpat veidojas arī attieksme pret pašu svētāku - brīvo un mierīgo Latviju. Vīri lika padomāt, ka brīvība nav pašsaprotama. Tā ir jākopj, par to jārūpējas. Saņēmām atbildes uz jautājumiem: No kurienes nākam? Kas esam? Kādiem augt Latvijā?

Agita Kandavniece: ,,Pirmsskolas bērnu grupas devās uz pirmsskolas ēkas otro stāvu, kur mūs sagaidīja mūzikas skolotāja ar izglītojošu filmu "Karoga stāsts" - īsfilmu par to, kā radies mūsu valsts karogs!

Dziedājām Latvijas valsts himnu un veltījām dziesmas Latvijai. Atvadoties vēlējām daudz laimes Latvijai 104. dzimšanas dienā! Pēc svinīgā pasākuma dažas grupiņas devās baudīt pašu gatavotās cepumu tortes, bet citas vēl naski tās gatavoja."

17. novembrī svētku mirklis pirms Latvijas 104. dzimšanas dienas. Skolas zāle, visi esam kopā. Svētku sveiciens, pateicība par divu nedēļu svētku sajūtu, ko radījām sev paši un folkloras kopa "Vilkači". 1. - 4.kl. dziedātāji skandēja dziesmas, dziedājām visi kopā. Saldais pārsteigums - konfektes "Latvija". 

Pēc koncerta direktore Dana Gaile, skolēnu līdzpārvaldes vadītājs Jānis Ekerts un viņa palīgs Matīss Vanags Cēsu dzīvnieku patversmē nogādāja Mārtiņdienā savākto ziedojumu, kas tika pārvērsts 200 eiro dāvanu kartē. Lai arī mūsu četrkājainajiem draugiem priecīgi svētki!

6., 7. stundas laikā vecāko klašu skolēni noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi par Latvijas valsts tapšanu. 

Divas nedēļās - tik aktīvas, piepildītas ar pozitīvām sajūtām. 

SAULES MŪŽU LATVIJAI!

Fotogrāfijas skaties galerijā!