2. klase ar audzinātāju Sanitu Kārkliņu, apvienojot dabaszinību stundu ar dizainu un tehnoloģijām, radīja skaistas kompozīcijas dabā