1. klases ,,Latvijas skolas somā" izvēlējās apmeklēt Dabas muzeju, kur noklausījās un līdzdarbojās nodarbībā ,,Āpsis un viņa kaimiņi".

Kopīgā sarunā tika noskaidrots, kādi ir Latvijas gadalaiki, kā mainās norises dabā, kā mainās āpša darbība 4 gadalaikos. Tas papildināja dabaszinību tēmas ,,Kas raksturīgs meža ainavai" un ,,Kā dzīvnieki piemērojas ziemai".

Skolēni vēroja arī ekspozīcijas ,,Latvijas putni" un ,,Latvijas zīdītāji".

Bērniem viss šķiota interesanti un izziņas vērts.

#latvijasskolassoma  

#dabasmuzejs