A/S "Latvijas valsts meži"  ekoprogramma pirmsskolām (5-7gadus jauniem bêrniem).

Mērķis - rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.