Tu esi bijis Karību salās? Nē? Mēs arī nē...

Bet mums, 7. - 9.klases skolēniem, 29.aprīlī bija iespēja ar Ilutas Balodes acīm un sajūtām Sintmārtenā būt vairākas reizes. Brīvprātīgais darbs - mūsu tikšanās tēma.

Atziņas? Uzdrīkstēties, nenobīties vispirms jau no sevis, iesaistīties, uzņemties atbildību.

Prast aprakstīt, ko ieguvi, nevis - ko darīji.

#pargaujasjauniesi

#ilutabalode