Arodbiedrība

Straupes pamatskolas arodorganizācija ir viena no 1248 LIZDA arodorganizācijām.

Mērķis ir ekonomisko, sociālo, profesionālo tiesību un interešu aizstāvību. Šobrīd aktuālākais jautājums ir par pedagogu algām.

Mūsu arodorganizācijā ir 30 biedru. Jau vairākus gadus tā priekšsēdētāja ir A. Gūtmane.

Esam noslēguši 3 pusējo līgumu, kurš paredz priekšrocības biedriem un skolas darbiniekiem. Šogad darbiniekiem ir  apdrošināšanas polises.

Straupes pamatskolas LIZDA biedru saraksts

(uz 01.11.2017)