Šodien satikām skudriņu Urdu no ZAAO un mīļi uzaicinājām apciemot 3gadīgo grupiņu "Taurenīši" un pastāstīt, ko viņa ikdienā dara.

Cītīgi klausoties skudriņas Urdas stāstījumā, bērni saprata, kādēļ nepieciešams šķirot atkritumus. Bērni skudriņai parādīja mūsu papīra kasti, kur grupiņā šķirojam papīru.

Kopā ar skudriņu bija arī iespēja padarboties ar papīru, bērni ar lielu interesi piedalījās aktivitātēs!

Paldies skudriņai Urdai!