2021.gada pirmajā mācību dienā notika attālinātā 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9.klasei.  Šāda pieredze bija pirmo reizi, jo arī trenēties varēja tikai domās. Jau no oktobra beigām arī 8., 9.klase mācījās attālināti, tāpēc vēl jo sarežģītāk bija saplānot laiku, lai gatavotos olimpiādei, jo ikdienas darbi aizņēma daudz laika. Olimpiādes dienā noteiktā kārtība bija jāievēro arī skolēnu ģimenēm - neviens nedrīkstēja traucēt 2 stundu garumā, kamēr darbs pabeigts.

No Straupes pamatskolas olimpiādē piedalījās 4 skolēni.

9.klases skolniecei Beātei Līgai Novosadai - 2.vieta

9.klases skolniecei Nikolai Zaķei - Atzinība (4.vieta). Skolotāja Elita Pakalne