1. vieta 7.klases skolniecei Lotei Lambertei, 7.klases skolniekam Rinaldam Ružam, 3.klases skolniekam Andrim Milleram, skolotājai Ivetai Adamsonei.

2.vieta 3.klases skolniekam Valteram Vītolam, 7. klases skolniecei Elīzai Marenai Bikšei, Mārtiņa Dzalba tētim Andrim Dzalbam

3.vieta 6.klases skolniecei Terēzei Turlajai