Visi Straupes pamatskolas skolēni 10.oktobrī devās no skolas laukā: citi mežā, citi kaimiņu novadā, citi pilīs un sava novada darba vietās. Ir jānoskaidro, jāpārbauda viss, kas saistās ar mācību procesu. Vai tā tikai raksta mācību grāmatās, vai tā tomēr ir arī dzīvē?

1., 4. un 5.klases skolēni devās uz Braslas zivjaudzētavu. Bērniem patika vērot zivju mazuļus un paturēt tos rokās. Mazākajiem bija bail no lielajām zivīm. Informācijas bagāts bija zivjaudzētavas darbinieces stāstījums, vērtīga ekskursija pa teritoriju, vērojot Braslas krastus un iežus. Lepnums – Straupes pagastā ir skaisti un interesanti.

2., 3.klase devās uz Priekuļu pusi. Kas ir Kazu grava? Vai tur mīt kazas? Tas bija jānoskaidro vispirms. Izrādās – septiņavotu ūdenskritums! Maizes mājā “Krūmiņi” saimniece sagaidīja tautas tērpā, ieveda siltā istabā, kur gaidīja mīkla un uzdevums  - veidot pīrāgus un saldās maizītes. Rūpīgs darbs, un pīrāgi gatavi. Klēti bērni iepazinās ar labību un latvju rakstu zīmēm, no graudiem veidoja savus iniciāļus. Darbu padarījuši, cienājās ar pašu ceptiem pīrāgiem. Noslēgumā - rotaļas pagalmā. Lieliska diena, un mājiniekiem pa pīrāgam.

6. un 7.klase iepazina vēstures liecības – devās uz Lielstraupes pili, ar aizrautību klausījās gides Edītes Rudzītes stāstījumu par dažādu laiku pils saimniekiem, tās izmantošanu, vēstures liecībām šodien. Nu zinām arī, kas ir portāls. Smaržas, smakas, koridori, ejas, kabineti, palātas, zāles, stāvi, starpstāvi, tornis un brīnišķīga rudens ainava. Satikām arī Edgaru un Kristīni filmas “Purva bridējs” fragmentā. Tad nu lūkojām, kur bija filmā redzētais ceļš, kur staļļi, kur Kristīnes logs. Drosmes pārbaudes kāpiens tornī, pamāts sveiciens otrajai Straupes pilij – Mazstraupes pilij. Lielākajai skolēnu daļai – pārsteigums, arī skolotājām, jo laikā, kad šeit bija slimnīca, tikai, pa kluso sarunājot, uz pirkstgaliem caur kādu palātu varēja uzkāpt tornī. Tālākais ceļš uz Plāci – PKS “Straupe”. Un nu jau vairs nevar teikt – dzīvojam laukos, tad visu arī zinām. Tikai retajam mājās ir gotiņa, vēl retāk – vecāki vada zemnieku saimniecību ar slaucamajām govīm. Skolēniem ļoti patika filmiņa par darbu pienotavā un saimnieku intervijām. Degustācija ir viprecīzākais garšas kārpiņu pārliecinātājs, ka tepat pie mums top lieliski gardumi. Bērni atzina, ka daudzus produktus nemaz nav garšojuši. Tas liecina par mūsu vienveidīgiem pirkšanas paradumiem. Tūlītēju vecāku maku atvēršanu izpelnījās pikantais biezpiens. Paldies par laipno uzņemšanu, vispusīgo stāstījumu ražošanas vadītājam Rolandam Jomertam!

8., 9.klases skolēniem - pārgājiens apkārt Riebiņam. Pirms tā bija pastrādājušas audzinātājas, jo mežā paslēpti uzdevumi, jautājumi, mīklas. Skolēni bija priecīgi par savu komandu darbu, par draudzību un atbalstu.

Redz, varam izvest skolu arī laukā. Pārliecināties par savām sociālajām prasmēm, apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Foto skaties galerijā!