Akcijas ,,Atklāj kopā ar URDU" fināls godam pārstāvēts un izturēts.

Tik daudz jaunas informācijas, atmiņas treniņu, uzmanības pārbaužu, plaušu spēka, lasītprasmes un klausīšanās prasmes uzdevumu! Pašā, pašā finālā garda zupa pašu līdzpaņemtajās bļodiņās, našķi un apbalvošana.

Patiesi priecājamies par iegūto 1.vietu!

Konkursa 1. kārta skolēnu aktivitāti ierosināja jau ortobrī, kad tika dots uzdevums saorganizēt āra pikniku. Tā galdā drīkstēja būt produkti, kas mērojuši īsāko ceļu līdz galdam.

2.kārta - zināšanas par atkritumu šķirošanu.

3.kārta - iespēja dot apģērbam otro vai pat trešo dzīvi, lai pagatavotu tērpu - ēdienu, auglī, ogu vai dārzeni.

Veiksmīga dalība visās 3 kārtās mūsu 4. klasei deva iespēju pacīnīties finālā.

#urda