LEPOJAMIES AR 9. KLASES SKOLNIECES MADARAS ELZAS RUDZĪTES AUGSTO REZULTĀTU - 3.PAKĀPI - MATEMĀTIKAS VALSTS OLIMPIĀDĒ.

Paldies skolotājai Zanei Bergai un Madaras vecākiem!