9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta apvienoto novadu vēstures olimpiādē.

 Skolotāja Aiva Gūtmane