Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2022. gada 27. maijā Straupes pamatskolas 3. klases skolēni apmeklēja Cēsu Vēstures un mākslas muzeju. Skolēni Cēsu pils kompleksa ekskursijā  ,,Viduslaiku pils”  devās zinoša pils kalpotāja (gida) pavadībā.

Vispirms bija lieliska iespēja aplūkot pils mūrus no ārpuses. Apbrīnu radīja izmantotie materiāli mūru celšanā, darbarīki un 13. gs. būvētās un izmantotās ierīces milzīgo laukakmeņu pārvietošanai. Iegūtās zināšanas tika saistītas ar mājturības un tehnoloģiju mācību jomu, uzskatāmi parādot celtniecības iespējas jau kopš 13. gs., tās salīdzinot ar mūsdienām.

Turpinājumā gājiens pa vēsturiskajiem pils mūriem, uzzinot interesantus faktus par iepriekšējo gadsimtu notikumiem. Gida stāstījums ļāva fantazēt un iztēloties patieso pils izskatu, tā izmaiņas, mainoties gadsimtiem un valdītājiem.

Pārvietojoties pa šaurajām un tumšajām pils kāpnēm, ejām, bija iespēja aplūkot pils Rietumu torni no iekšpuses. Sākot ar torņa augšu, kur skatāms multimediālais Cēsu pils stāsts. Nonākot pils pagrabā, kas kādreizējos laikos tika izmantots kā cietums, ar projekciju un ierakstu, un brīnišķīgu aktieru tēlojuma palīdzību attēloti ieslodzītie. Tas parādīja veidu, kā, izmantojot mūsdienu piedāvātās tehnoloģijas, var aizraujoši un krāšņi atspoguļot pils vēsturi gadsimtu gaitā.

Apmeklējām Viduslaiku pils virtuves dārzu. Tajā tiek audzēti dažādi dārzeņi, garšaugi un ārstniecības augi. Skolēni uzzināja, ka viduslaikos tika audzēti ne vien uzturā, bet arī medicīnā izmantojami augi (kliņģerīte, izops, vērmele – galvenie viduslaiku cilvēkam pieejamie ārstniecības līdzekļi).

Ekskursijā redzētais, dzirdētais un uzzinātais saistās ar cilvēku kā sabiedrības daļu gan senatnē, gan mūsdienās. Skolēni nostiprināja un pilnveidoja zināšanas sociālā un pilsoniskā jomā,  dabaszinātņu, valodas, matemātikas, tehnoloģijas jomā. Arī atrašanās muzejā, ievērojot tā noteikumus un pieklājības normas, īpaši saistās ar sociālajām zinībām.

Skolotāja Iluta Bogomola, 3.klases audzinātāja Sanita Kārkliņa