Apvienoto novadu 9.klašu ķīmijas olimpiādē Madarai Elzai Rudzītei 1.vieta.

Skolotāja Rudīte Riteniece