Izglītības un Zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem 21. un 22.janvārī organizēs skaidrojošus vebinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā. Lai maksimāli samazinātu Covid-19 izplatību, no 25. janvāra arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti.
Vebināri notiks IZM un VISC facebook video.
Precīzāku informāciju vecākiem nosūtīs klašu audzinātājas.