Ar smaržīgiem ziediem vasara nāk,

Tā katru mūs ņem aiz rokas.

No ligzdas putnēni izlidot sāk -

Tiem vēlējums - labi lai sokas!

PII “Ķipari” 19 bērniem 31. maijs bija īpaša svētku diena - izlaidums!

Bērnu sagatavotie priekšnesumi un dāvaniņas vecākiem patiesi iepriecināja. Un pats svarīgākais brīdis - liecību saņemšanu. Katrs bērns ar drošu soli devās pie direktores, spieda viņas roku un nonāca jau lielu soli tuvāk 1.klasei.

Izlaiduma noslēgumā arī vecāki bija sagatavojuši un rādīja priekšnesumu saviem bērniem.

Tik patiess, mīļš un sirsnīgs bija šis izlaidums, ka lija arī aizkustinājuma un prieka asaras, kuras bija redzamas gan vecāku, gan audzinātāju acīs.

Paldies vecākiem par savu bērnu uzticēšanu un sadarbību 4 lielisku gadu garumā! Paldies, mīļie vecāki, par fantastisko priekšnesumu!

Bērni, paldies par atmiņā paliekošajiem apskāvieniem, smaidiem, labajiem vārdiem, novēlējumiem audzinātājām un auklītēm!

Lai visiem burvīga vasara un veiksmīgas skolas gaitas!