,,Ķiparu'' grupiņai 26.maijā bija ğimenes, gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām. Pasākumu ieskandināja Lūkasa māsa, mūzikas skolas skolniece, Letīcija Rozīte ar 3 skaņdarbiem. Katra ğimene saņēma bērnu zīmētu karti un izvilka kartīti ar punktiem, kuri jāatrod dabā. Ğimenes kopā ar savu bērnu meklēja punktus, veica uzdevumus. Kad uzdevumi bija paveikti, kopīgi tika iekurts ugunskurs. Arī vecāki bija sagatavojuši uzdevumus. Bērni aizrautīgi kopā ar vecākiem spēlēja ,,mēmo šovu'', cepa desas un jautri pavadīja vakaru.

Paldies visiem par kopīgi pavadīto laiku!

5-gadīgo grupas audzinātājas Vita Ekerte, Zane Rozīte, skolotāja palīgs Tatjana Biezā