12. februārī  norisinājās Ēnu diena Straupes pamatskolas pirmsskolas grupiņās „Pumpuriņi” un „Ķipari”.

Straupes pamatskolas  skolnieces Elīna Jarmalaviča (7.kl.), Lote Indriksone (3.kl.) un Amanda Grahoļska (9.kl.) izvēlējās „ēnot” mūs, „Pumpuriņu” grupas skolotāju Inesi Ķīsi un auklīti Ilzi Alksni.

 Diena mums  visiem bija ļoti darbīga un aktīva. Meitenes labprāt iesaistījās dienas režīma aktivitātēs, palīdzēja bērniem nodarbībās, devās ar mums pastaigā, lasīja pasakas un dziedāja dziesmiņas saldākam bērnu miedziņam.

Gan pašiem mazākajiem „Pumpuriņu” grupas bērniem, gan lielākajiem „Ķiparu” grupas bērniem ļoti patika kopīgās aktivitātes ar jaukajām un smaidīgajām skolas meitenēm.

Sarunās ar  „ēnu” meitenēm uzzinājām, ka viņas nākotnē labprāt apsvērtu profesiju izvēli, kas saistītas ar pirmsskolu, tāpat viņas secināja, ka darbs pirmsskolā nav viegls, tas prasa daudz uzmanības, pacietības un lielu mīlestību pret bērniem.

„Pumpuriņu” grupas skolotāja Inese Ķīse un auklīte Ilze Alksne