Novembra tēma 4gadīgo bērnu "Sprīdīšu" grupiņā ir "Manas mājas - Latvija!"

Atsaucoties uz "Āra izglītības dienu", nolēmām aktīvi iesaistīties.

Bērni Latviju iepazīst sākot ar sev tuvāko - savām mājām. Tad nu meklējām dabas materiālus, lapas, zariņus, akmeņus, sūnas un ķērpjus, ar kuriem veidojām mājas, kādas tās redzam bērna acīm, mācoties sastrādāties nelielās grupās.