Vides risinājumu institūta zālāju izpētes kampaņa ''Dzīvā augsne''.Pētījumā iesaistījās, oficiālajā atklāšanas pasākumā piedalījās  un trīs mēnešu garumā veiks uzskaiti  Straupes pamatskolas četri skolēni- Emīlija Izmailovska, Jānis Ekerts, Lote Lamberte, Elīza Marena Bikše.Katrs skolēns saņēma augšņu pētnieka komplektu.  Kampaņas laikā skolēni gūs zināšanas par augsnes bioloģiskās aktivitātes lomu augsnes veidošanā, barības vielu apritē, klimata uzturēšanā, iepazīsies ar Latvijas augšņu zinātniekiem, zālāju pētniekiem, gūs praktisku pieredzi, cik aizraujoša var būt zinātne!