2.septembra vakarpusē zomm vidē skolas vadību tikās ar skolēnu vecākiem. 

Direktore iepazīstināja vecākus ar Straupes pamatskolas vīziju, misiju, mērķi un vērtībām. Vecāki tika informēti par Edurio aptauju rezultātiem (vecākiem par skolu; par attālinātajām mācībām skolēniem un vecākiem; par organizācijas kultūru pamatskolā un pirmsskolā). Tika akcentēta paradigmas maiņa izglītībā, uzsvērtas izglītības politikas pamatsnostādnes 2021.-2027.g. Vecāki iepazinās ar skolas prioritātēm mācību un audzināšanas darbā, centās izprast sasniedzamos rezultātus audzināšanas darbā - kā vecāku ieaudzināto skola var pozitīvi pastiprināt. Tika nodota informācija par interešu izglītības piedāvājumu, kā jaunu iespēju minot jaunsargu nodarbības. Skolā šogad darbu uzsāks projekts ,,Pumpurs", kurā paredzēts atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Turpināsies Erasmus+ projekts pirmsskolai un sākumskolai ,,Place to be ... live in harmony". Tāpat darbu turpinās Ekoskolas aktivitātes un iniciatīva ,,Latvijas skolas soma".

Direktore uzsvēra, ka šajā māc.gadā turpinās kompetenču pieejas ieviešana nu jau 1., 2., 4., 5., 7., 8.klasē. Būs apmaksātas pusdienas, braukšanas kartes satiksmes autobusosm stipendijas vecāko klašu skolēniem. Vecāki tika informēti par skolēnu testēšanu skolā reizi nedēļā.

Izaicinājums šajā mācību gadā vēl arvien būs epidemioloģiskā drošība, kad jāievēro distance, personīgā higiēna, jānēsā maskas. Oktobra beigās un novembra sākumā būs skolas akreditācija.

Patīkami, ka  sapulcē piedalījās 64 vecāki. Paldies par atsaucību un interesi!