Klasiski, multidisciplināri... Varbūt starpdisciplināri? Par to šajā laikā, gatavojoties mācību stundām, domā pedagogi. Bet skolēniem šie vārdi neko neizsaka. Viņi vēlas darboties, mācīties ne tikai no grāmatām, bet iejusties restauratora lomā vētures stundās, literatūras stundās domāt, kā tikko izlasīto, sastrukturēto tabulā parādīt plakātā. Kā R. Blaumaņa pasakas ,,Velniņi" tik dažādos notikumus ietvert vienā zīmējumā? Te nu ir jāpalauza galva, kā grupā sastrādāties, plānot darbu kopā ar tādu skolēnu, kurš atnācis uz skolu, neizpildot mājasdarbu. Kā sadalīt pienākumus? Kā izplānot darbu, lai tas tiku paveikts laikā? Vai visu paveiks stundas laikā, vai tomēr darbs grupai būs jāpabeidz mājās? Un vēl pašiem izvirzīt darba vērtēšanas kritērijus, lai katrs būtu atbildīgs par savu paveikto vai noslinkoto. Tik daudz atbildības, bez kuras pieaugušo dzīvē nu nekādi neiztikt. 

Šoreiz ieskats 6. klases starpdisciplinārajā stundā par akmens laikmeta liecībām, keramikas - māla apstrādi un rotāšanu (arheologs un restaurators);

7.klases skolēnus aizrāva vāžu ornamentu metode. Tēma:senā Grieķija.

8. klases grupu darba rezultāts literatūrā pēc pasakas ,,Velniņi" izlasīšanas vai noklausīšanās;

9. klases grupu darbs par latviešu mitoloģiskajām būtnēm.

Skolotājas Aiva Gūtmane un Elita Pakalne