Priekuļu tehnikuma karjeras konkurss jauniešiem ‘’Naudas koks 2019’’

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

„Naudas koks 2019” ‒ pamatskolēna iespēja apjaust un izrādīt savas prasmes, iepazīt profesiju daudzveidību, gūt par tām nepieciešamo informāciju, sākt ceļu uz savu nākotnes izglītību un darbu. Šogad tajā piedalījās arī Straupes pamatskolas 9.klases skolēnu komanda ‘’Straupes žikiņi’’- Evelīna Meņģele, Ritvars Vanags, Ralfs Daniels Novosads, Ričards Gailis. Mājas darbs- izveidot logo „Naudas koks”, to prezentēt konkursa dienā. Konkursa laikā bija jāpiedalās profesiju darbnīcās- būvtehniķis, automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, datorsistēmu tehniķis un programmēšanas tehniķis, augkopības tehniķis, sportiskās aktivitātes/stafetes. Katras komandas uzdevumos 1.vietas ieguvēji saņēma diplomus un konkursa atbalstītāju balvas. Mūsu komandai 1.vieta profesiju darbnīcā- būvtehniķis.

Kopvērtējumā Straupes pamatskolas komandai ‘’Straupes žikiņi’’-1.vieta

 9.klases audzinātāja E.Tiltiņa