Uzmanību!

Sākot ar 2021.gada 15. novembri, izglītības ieguves process notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē. Tas nozīmē, ka nodarbinātie un pakalpojuma sniedzēji izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās tikai ar vakcinācijas  vai pārslimošanas sertifikātu, bet izglītojamiem tiek veikts rutīnas skrīninga tests. Līdz 15.11. darbinieki darbu var veikt, ja tiek uzrādīts testēšanas sertifikāts. Darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši kursu, RNS vai antigēna testi tiek nodrošināti valsts apmaksāta skrīninga testa ietvaros.