,,Ziedi un taureņi 
Gluži kā cilvēki - 
Vieni nozied, 
Otri aizlido."

Gatavi lidojuma drīz būs astoņi 9.klases skolēni. 

Viss skolas kolektīvs gan pārbaudīja devīto zināšanas un prasmes pirms eksāmeniem, gan vēlēja veiksmi un izdošanos.

Daudz tauriņu lidoja piektdien - noformējumā,  dziesmās,  uzdevumos,  sveicienos. Protams, arī izlaiduma ielūgumos skolotājiem