Maijā Straupes pamatskolā  jauna aktivitāte gada eko tēmas ietvaros, lai vairāk laika pavadītu dabā ejot, skrienot, braucot ar riteni! Vienatnē, ar draugiem, ar ģimeni - katrs varēja izvēlēties, kā veikt maršrutu. Paldies visiem dalībniekiem! Pirmie maršrutu veica Renārs un Rinalds Ružas. Jautru, interesantu mirkļu netrūka arī pārējiem dalībniekiem- Mārtiņam Izmailovskim, Emīlijai Izmailovskai, Jūlijai Keitai Midikai, Dārtai Alksnei, Elisai Kārkliņai, Matīsam Vanagam, Jānim Ekertam, Elīnai Jarmalavičai, Lotei Lambertei, Gustavam Kārlim Kuprevičam, Undīnei Kuprevičai, Mārim Tučam, Jānim Turlajam. Paldies par iesaistīšanos Sigitai Tučai! Īpašs PALDIES Aijai Alksnei par idejas realizāciju!