Skolas vēsture

Mazstraupes pils pirmoreiz rakstos minēta 1408. gadā, bet droši var apgalvot, ka tā celta agrāk. Pils ir vairākkārt pārbūvēta. Pēdējais Mazstraupes pils īpašnieks bija landrats, slepenpadomnieks, doktors Meiendorfs.

 

 

 • 1871. gads - darbību sāka Mazstraupes pagastskola Mazstraupes pagastnamā. Straupē tolaik bija piecas skolas.
 • 1925. gads - Latvijas valsts valdība Mazstraupes pagastam skolas vajadzībām piešķīra Mazstraupes pili.
 • 1930. gads - Mazstraupes I pakāpes pamatskola  pārceļas uz Mazstraupes pils ēku.
 • 1944  gads - Mazstraupes pamatskola.
 • 1951. gads - Mazstraupes septiņgadīgā skola.  Skolā strādāja 12 skolotāji, mācījās 195 skolēni.
 • 1965. gads - Vilhelma Knoriņa Straupes astoņgadīgā, vēlāk - deviņgadīgā skola.
 • 1971. gads - notiek apvienošanās ar Lielstraupes pamatskolu.
 • 1992. gads - Straupes pamatskola.
 • 1993. gads – ugunsgrēks, izdeg 3. stāvs.
 • 2001. gads - notiek piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības.
 • 2003. gads - skola saņem bibliotēku ar lasītavu.
 • 2006. gads - izveidots rotaļu laukums.

Direktori (no 1930. gada līdz šodienai)

Pieci skolas direktori ar savu radošo darbību ir sekmējuši skolas attīstību un izaugsmi:

 • Jūlijs Riekstiņš – pārzinis līdz 1952. g.
 • Roberts Alksnis (1951– 1979)
 • Eduards Grigors (1979 –1994)
 • Ērika Baune – 1994./1995. m. g.
 • Ligita Krūmiņa (1995 - 2022)
 • Dana Gaile no 2022. gada