Skolas padome

Mēs visi vēlamies, lai mūsu bērni skolā iegūst labu izglītību, pavada laiku drošā un radošā vidē, iemācās nepieciešamo un attīsta savus talantus.

Skola, skolēns un vecāks – šī neapšaubāmi ir savienība, no kuras atkarīga mūsu bērnu šodiena un nākotne.

Viens no vecāku padomes mērķiem ir veicināt sadarbību starp visām skolas dzīvē iesaistītajām pusēm – skolēniem, skolotājiem, skolas administrāciju, vecākiem, skolēnu ģimenēm, sabiedrību un pašvaldību.

Vecāki! Jūs ievēlējāt skolas padomi, lai tā pārstāvētu jūsu intereses. Tāpēc aicinām ikvienu izteikt savus ierosinājumus.

Straupes pamatskolas skolas padomes sastāvs:

  • Dana Gaile
  • Modris Kandavnieks
  • Laura Dāboliņa
  • Inta Ekerte
  • Kristīne Čerņavska
  • Matīss Vanags - skolēnu līdzpārvaldes vadītājs