Ikgadējā akcijā klimata pārmaiņu mazināšanai šogad aicinām iesaistīties sabiedrību.

Atsaucību guvām pie Pārgaujas novada Straupes pagasta pārvaldes darbiniekiem.