Darba laiks: 7:00 - 19:00
Telefons: + 371 64134157

Pirmsskolas mērķi

Prioritāte: sabalansēti virzīts mācību un audzināšanas darbs.

Straupes pamatskolas pirmsskolas 2022./2023. mācību gada sasniedzamais rezultāts - izglītojamie izmanto atgriezenisko saiti savas personības mērķtiecīgai izaugsmei.

Īstenota kompetenču pieejā balstīta izglītības programma, attīstot radošas,  mērķtiecīgas, harmoniskas personības veidošanos, kura ar zinātkāri vēlas iepazīt apkārtējo pasauli.

SR pirmsskolu beidzot: bērns, kas saprot un ievēro robežas, prot vadīt emocijas, sadarboties ar apkārtējiem, piemīt pašapkalpošanās prasmes un gatavs turpināt izglītošanos 1. klasē, jo ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.