Darba laiks: 7:00 - 19:00
Telefons: + 371 64134157

Mērķis

Nodrošināt kvalitātīvu bērnu izglītošanu un aprūpi.

Uzdevumi

  • Veidot izglītības vidi, kas bērnu sagatavotu pamatizglītības apguvei.
  • Stiprināt (bērnu skolotāju, vecāku, darbinieku) savstarpējo sadarbību ar dažādām aktivitātēm.
  • Veicināt pedagogu kvalifikācijas pilnveides darbu.

Papildus aktivitātes

  • Angļu valoda.
  • Valodas korekcija.
  • Ritmikas pulciņš.
  • Logoritmika.

Tradīcijas

Satikšanās Zinību dienā, Tevu diena, Miķeļi, Lāčplēša diena, Latvijas Dzimšanas diena, Ziemassvētki, Sveču diena, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Gada noslēguma ekskursija, Vasaras saulgrieži.