Pagarinātās grupas nodarbības notiek 2.klases telpā katru dienu no plkst. 16.00 līdz 18.00.

Pagarināto grupu šajā laikā var apmeklēt jebkurš 1. - 6. klases skolēns, kura vecāki darba vai citu īpašu apstākļu dēļ nevar nodrošināt bērna nokļūšanu mājās.