Skolotāju konferencē Raunas novada Drustu tautas namā 21.augustā Apvienoto novadu ATZINĪBAS saņēma Straupes pamatskolas skolotāja Evija Tiltiņa un Zane Berga.