Skolēniem garākais brīvlaiks mācību gadā, bet skolotājiem laiks dokumentu sakārtošanai, darba analīzei, plānošanai un mācībām. Skolotāji mācījās gan savā skolā, gan Priekuļos, gan Cēsīs, gan citur Latvijā. Tika apgūtas prasmes darbā ar IT, zināšanas par metodisko darbu, izglītoti kolēģi pašu skolā. Neaizmirstams piedzīvojums bija "Izlaušanās istaba". Atkārtota arī darbība ugunsgrēka laikā