Mūsu komanda

 

 • Dana Gaile - direktore, angļu valoda 8., 9.klasei
 • Iveta Adamsone - direktores vietniece izglītības jomā, 8.klases audzinātāja, matemātika
 • Elita Pakalne - direktores vietniece audzināšanas jomā, 4.klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
 • Māra Buša - matemātika 6., 7., 8., 9.klasei
 • Guna Dālmane -  mūzika pirmsskolā, pamatskolā
 • Anna Liene Brokāne - ķīmija 8., 9. klasei, matemātika 4.klasē
 • Aiva Gūtmane - 3.klases audzinātāja, latviešu valoda 3. klasei, vēsture un sociālās zinības 4. -  6. klasei, Latvijas un pasaules vēsture 7. - 9. klasei
 • Agita Kandavniece 
 • Sanita Kārkliņa - 1.klases audzinātāja, latviešu valoda 1. klasei, angļu valoda, sākumskolas metodiķe
 • Daiga Kreituze - 6. klases audzinātāja, vizuālā māksla, pirmsskolas metodiķe
 • Dagne Maļinovska - pirmsskolas metodiķe, dizains un tehnoloģijas 1., 2., 3. klasei
 • Ilze Krivašonoka - skolotāja palīgs, pagarinātās grupas skolotāja
 • Laila Lamberte - sports un veselība
 • Anita Lazdāne - skolotāja palīgs, pagarinātās grupas skolotāja
 • Iluta Bogomola - 5., 7.klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 5., 6. klasei, dabaszinības 1., 2., 3. klasei, sociālās zinības 1., 2., 3. klasei
 • Jānis Mičulis - dizains un tehnoloģijas
 • Samanta Alksne - ģeogrāfija, bioloģija 7. - 9. klasei, dabaszinības 4.- 6.klasei
 • Guntis Pužuls - datorika, fizika, inženierzinības
 • Zane Eihvalde - dizains un tehnoloģijas 4. - 9. klasei
 • Inguna Vīne - 2.klases audzinātāja, matemātika 1., 2., 3., 5. klasei, latviešu valoda 2. klasei
 • Renāte Hmeļņicka - krievu valoda

Straupes pamatskolā strādā 35 pedagogi, no tiem 20 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 9 - pirmsskolas izglītības programmu, 2 -  interešu izglītības programmu, 2 pedagogi ir atbalsta personāls – logopēds, speciālās izglītības skolotājs.