DACVĢ ik gadu rīko matemātikas konkursu "Hei,matemātiķi" 3.-4. klasēm.  Centīgākie risinātāji tika noteikti pēc konkursa četrām neklātienes kārtām.

Balvu sponsori – Cēsu un apvienotā Amatas novada Izglītības pārvalde, LATVENERGO, IT kompānija ACCENTURE, Vidzemes Olimpiskais centrs  Priekuļu peldbaseins RIFS, Zinātkāres centrs ZINOO - bija sagādājuši balviņas tiem dalībniekiem, kas vērtējumā saņēma vairāk punktu.

3.klasē balvas saņēma Niks Koroļovs, Valters Vītols, Andris Millers, Jānis Ozoliņš, Markuss Zariņš.

4.klasē  - Emīlija Izmailovska, Kristers Jānis Āboliņš.

5.- 6.klašu grupā konkursā četrās neklātienes kārtās piedalījās trīs

5.klases skolēni – Renārs Ruža, Matīss Vanags, Kristīne Gūtmane

6.klases skolēni – Roberts Briška, Samanta Lejniece, Linda Millere, Terēze Turlaja.

Pēc neklātienē iegūtajiem punktiem visiem mūsu skolas skolēniem būtu jāpiedalās uzdevumus risināt klātienē, bet ārkārtas stāvokļa dēļ šī kārta nenotika. Visi skolēni saņēma balviņas.

3.kl. audzinātāja, matemātikas skolotāja Aiva Gūtmane,

4.kl. audzinātāja, matemātikas skolotāja Sanita Kārkliņa,

5. -6. kl. matemātikas skolotāja Zane Berga

MADARAI ELZAI RUDZĪTEI 3.PAKĀPE - MATEMĀTIKAS VALSTS OLIMPIĀDĒ
Skolotāja Zane Bergai

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas programmas aktivitātēm, Cēsīs notika Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa - izstādes "RADI ROTĀJOT" 1. kārta
Vizuālās mākslas darbu "Kas var dziesmas izdziedāt, kas var rakstus izskaitīt" autori Undīni Kuprēviču (7.kl.) un darba "Sargi savu vaiņadziņu kā uguns dzirkstelīti" autori Elīzi Marenu Bikši (7.kl.)  - skolotāja Daiga Kreituze.
   Vizuāli plastiskās mākslas darba "Saules deja" autori Dārtu Alksni (4.kl.) un darba "Gaismas spēles" autorus - Elisu Kārkliņu, Emīliju Izmailovsku, Jūliju Keitu Midiku, Gerdu Vingri (4.kl.) -  skolotāja Ilona Čerņavska.

Apvienoto novadu ĢEOGRĀFIJAS PĀRU OLIMPIĀDĒ 8.klasēm 1. vieta Beātei Līgai Novosadai un Rēzijai Šķesterei.

Skolotāja Ligita Krūmiņa

Apvienoto novadu 9.klašu MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ

1.vieta Madarai Elzai Rudzītei

2.vieta Mikum Alfrēdam Kļaviņam

3.vieta Tomasam Turlajam

5. klases skolniekam Renāram Ružam - Atzinība,

6.klases skolniecei Lindai Millerei - 3.vieta. Skolotāja Zane Berga

 

Apvienoto novadu 9.klašu ĶĪMIJAS OLIMPIĀDĒ  Madarai Elzai Rudzītei 1.vieta.

Skolotāja Rudīte Riteniece

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ 9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta,

8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei - Atzinība.

Skolotāja Elita Pakalne

Apvienoto novadu VĒSTURES OLIMPIĀDĒ 9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta

Skolotāja Aiva Gūtmane

Nacionālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2019" finālā 2019. gada 7. decembrī 8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei 1. pakāpe - Dižās stāstnieces tituls. 

 Skolotāja Gunta Millere

Pages