2024. gada februārī Cēsu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē

3.vieta 8.klases skolniecei Emīlijai Izmailovskai (skolotāja Elita Pakalne).

Ļoti labs sniegums arī 6.klases skolniekam Mārtiņam Izmailovskim (skolotāja Iluta Bogomola).

Paldies par dalību olimpiādē Jānim Turlajam (5.kl.), Matīsam Vanagam un Renāram Ružam (9.kl.)!

2024. gada martā Cēsu novada matemātikas olimpiādē

Atzinība 6.klases skolniekam Mārtiņam Izmailovskim.

Labi rezultāti arī 7.klases skolniekam Markusam Zariņam (skolotāja Māra Buša) un 8.klases skolniecei Emīlijai Izmailovskai (skolotāja Iveta Adamsone)

9. klases skolniekam Renāram Ružam  Atzinība angļu valodas 2. posma olimpiādē.

Skolotāja Dana Gailei

Cēsu novada latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādē

RENĀRAM RUŽAM (8.klase) ATZINĪBA

ROBERTAM BRIŠKAM (9.klase) ATZINĪBA

Skolotāja Elita Pakalne

Cēsu novada matemātikas olimpiādē

EMĪLIJAI IZMAILOVSKAI (7.kl.) 2.vieta, skolotāja Iveta Adamsone

RENĀRAM RUŽAM (8.kl.) 3.vieta, skolotāja Māra Buša

KRISTĪNEI GŪTMANEI (8.kl.) Atzinība, skolotāja Māra Buša

 

6. klases skolnieka Markusam Zariņam angļu valodas olimpiādē ATZINĪBA. Skolotāja Sanita Kārkliņa

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes  A. Liepas neklātienes matemātikas skolas organizētajā

4. klašu matemātikas konkursā-olimpiādē ,,Tik vai ... Cik?"

4. klases skolniekam Mārtiņam Izmailovskim 1.vieta kopvērtējumā un atzinība 4.kārtā;

4. klases skolniekam Klāvam Mārtiņjēkabam atzinība kopvērtējumā.

Skolotāja Inguna Vīne.

Latvijas 47. atklātajā matemātikas olimpiādē

6. klases skolniecei Emīlijai Izmailovskai 3.vieta. Skolotāja Iveta Adamsone.

 Cēsu novada matemātikas olimpiādē:

Renāram Ružam (7. klase) - 1.vieta

Robertam Briškam (8. klase) - Atzinība

Skolotājas -  Ivetai Adamsone un Māra Buša

 

2021./2022.māc. g. Cēsu novada MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ 3. pakāpes diploms 9. klases skolniekam Rinaldam Ružam.

Skolotāji: Guntis Pužuls, Māra Buša

Pages