Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā. Olimpiāde notiek 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās (uzdevumu neklātienes risināšana), 4. kārta tika rīkota reģionos. Mūsu skolēniem - Cēsīs.

Olimpiādes 4. kārta ir Starptautiskā 4. klašu olimpiāde, kurā piedalās Latvija un Lietuva.  Šīs kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. Dalībnieki, kas 4. kārtā uzrādījuši labākos rezultātus abu valstu kopvērtējumā, saņem diplomu.

Apsveicam Straupes pamatskolas 4.klases skolēnus par iegūto augsto vērtējumu un izcilajām matemātikas zināšanām. No 153 dalībniekiem

Kristīnei Gūtmanei - 2.vieta

Renāram Ružam - 3.vieta

Skolotāja Anita Lazdāne