Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novadu izglītības iestāžu 9.klašu izglītojamo MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU olimpiādē RIČARDAM GAILIM 1.VIETA.

5.-6.klašu grupā godalgotās vietas netika piešķirtas. Labākie darbi saņēma vērtējumu "SIMPĀTIJA". Starp augstāko vērtējumu ieguvējiem ir arī mūsu 6.klases skolnieks PĒTERIS MARTINSONS.

Skolotājs Jānis Mičulis