Vidzemes Olimpiskajā centrā jau no decembra beigām trenēties slidošanā varēja klašu komandas, kuru sastāvā bija 6 zēni un 4 meitenes. Lai nokomplektētu šādu komandu, 5.klase aicināja palīgā divus zēnus no 4.klases, bet 8.klase apvienojās ar 7.klasi. 5.klasei pats galvenais ieguvums - visi iemācījās slidot. Treniņi un sacensības nostiprināja draudzību, atbalstu, toleranci. 8. un 7.klase šajās sacensībās piedalās jau vairākus gadus. Ir prieks redzēt azartisku un precīzu slidojumu, kā no neveikliem soļiem izveidojušies ātri un precīzi slidojumi.

Pusfinālu dienā varēja ne tikai sacensties slidošanā, bet aktīvajā atpūtas zonā iztrakoties piepūšamajās atrakcijās un pierādīt sevi prāta spēlēs, veiklībā, prasmē vienoties par sadarbības veidu, spēlēt grīdas spēli - lielo dambreti.

Fotogrāfijas ievietotas ar skolēnu vecāku atļauju.