Publicēts jaunākais 2022. gada Latvijas skolu reitings, kurā starp 103 mazo skolu grupā iekļautajām skolām Straupes pamatskola ierindojusies 44. vietā.

 Priecājamies par mūsu izglītojamo un pedagogu  veikumu un sasniegumiem!

Vairāk informācijas vietnē: https://www.skolureitings.lv/.