Straupes pamatskolas 2 skolēni un viens pedagogs uzaicināti uz festivāla noslēguma pasākumu.  2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī  “Ziemeļblāzma”, pulcēsies Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kurš ir noslēguma sarīkojums Latvijas valsts simtgadei veltītajam pasākumu ciklam “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs.
Pasākuma mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Pasākuma laikā būs tikšanās, radošās darbnīcas un meistarklases, diskusijas, viedokļu un labās prakses piemēru apmaiņa, kā arī muzikāli sveicieni festivāla dalībniekiem un citi pārsteigumi.

Uz sarīkojumu uzaicinātas 77 skolu komandas. Mūsu skolu pārstāvēs 9.klases skolēni - Evelīna Meņģele un Ričards Gailis – un skolotāja Iveta Adamsone.

https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20190318_fest_dalibnieki.pdf