Jauno reindžeru kustība ir starptautiska, un tās aizsākumi meklējami 2002.gadā. Galvenais mērķis - caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. No Straupes pamatskolas kustībā aktīvi darbojas Rēzija Šķestere, Madara Elza Rudzīte, Beāte Līga Novosada. Rudens brīvdienās dabas izglītības centrā Vecupītes notika jauno dalībnieku tikšanās. Priecājamies, ka Jauno vides reindžeru kustībai pievienojies Roberts Briška.