Augusta skolotāju konferencē Priekuļos IZM Atzinības rakstu saņēma matemātikas skolotāja Zane Berga. Apsveicam!