Jūnijs – vai jūs jūtat, kā šis vārds dūdo – kā maiga nopūta, kā pušķis, kā elsa…

Jūnijs - ziedu, liepu, vasaras, Jāņu, izlaiduma mēnesis. Tik daiļskanīgiem vārdiem un ziedošiem nosaukumiem tērpts jūnijs. 

Tā absolventi sāka savu 2022. gada izlaidumu. Krāšņi, krāsaini, sirsnīgi, paši ... Elīza Marena Bikše, Elīna Jarmalaviča, Megija Keiša, Undīne Kuprēviča, Lote Lamberte, Rinalds Ruža, Ieva Vanaga un Megija Zīle saņēma savu pirmo izglītības dokumentu.

Klase, kuru labāk saukt par kolektīvu - radošu, atbildīgu, uzņēmības un apņēmības pilnu, aizrautīgu, sirsnīgu, draudzīgu. 

Sirdi sildīja Elīnas izpildītā dziesma, visu kopā nodziedātā ,,Mana dziesma", asaras raisīja deja ,,Bitītes". 

Par visu, ko absolventi sasnieguši, paldies viņiem pašiem, vecākiem, jauniešu skolotājiem, pirmajai audzinātājai Aivai Gūtmanei,  audzinātājām Zanei Bergai un  Daigai Kreituzei.

Zied vasara, un rasā mazgātas kājas aizskrien pa pļavu, siena vālos sisina sienāži, un dobēs sarkst zemenes. Vakaros reibina ziedu smarža, lakstīgalas pogošana un no ezera līčiem kā noslēpums ceļas balta, bieza migla. Pasaule ir pilna ar krāsām, smaržām un skaņām.

Šogad plašajā pasaulē, aizverot Straupes pamatskolas durvis, meklēt savu medus biti,  savu vietu plašajā pasaulē dodas absolventi.