Cēsu novada matemātikas olimpiādē:

Renāram Ružam (7. klase) - 1.vieta

Robertam Briškam (8. klase) - Atzinība

Skolotājas -  Ivetai Adamsone un Māra Buša