Velosipēdist!

Tavai un citu skolēnu drošībai ir veiktas izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos.

Ja tev ir velosipēda vadīšanas apliecība, Tu drīksti atbraukt ar velosipēdu uz skolu un pēc stundām atgriezties mājās.

Cita pārvietošanās gar skolu un pa ceļu līdz mācību stundu sākumam un starpbrīžos ir aizliegta.

 

Direktores parakstītu dokumentu lasi sadaļā ,,Normatīvie dokumenti"!

Ieskaties!