Pasākumā tika fotografēts, un fotogrāfijas ievietotas skolas mājaslapā un facebook kontā.