Latvijai 100. Vienreizēja iespēja mūsu paaudzēm, kas to piedzīvo.

Straupes pamatskolas kolektīvs simtgadi 16. novembrī svinēja ar spēli „Es mīlu tevi, Latvija”. Spēles komandu kapteines bija mūsu skolotājas – Dana Gaile un Iveta Adamsone. Viņām izlozes kārtībā pievienojās Pārgaujas novada pašvaldības deputātes – Rudīte Vasile un Guna Rukšāne. Skolas padomi pārstāvēja Māris Šķesteris un Edīte Rudzīte. Pieaugušajiem palīdzēja skolēni – Annija Maiga Eglīte, Kristers Kārlis Bahmanis, Annija Alksne un Madara Elza Rudzīte.

Reklāmas pauzēs priecēja Adrians Ruskis, ansamblis un folkloras kopas puiši un meitenes. Spēlē viss kā televīzijā, tikai bez lielām kamerām un specefektiem, bet arī mūsu atraktivitāti, izdomu un azartu. Vislielākā aizrautība un sajūsma bija spēlēs „Dziesmu duelis” un „Jautrie burti”. Komandas gars palīdzēja noteikt, kurā Latvijas pusē atrodas konkrētā pilsēta un ko nozīmē vecvārdi. Jautrība valdīja dzimšanas dienas ballītē. Noslēgumā – sarkanbaltsarkanais karogs – šoreiz no tirgotavas „Senā Hanza”. Sakām paldies par to konditorei Ingai Midikai! Lielo plakātus zāles svētku noformējumam zīmēja skolēni vizuālās mākslas stundās un pēc tām. Par to parūpējās skolotāja Daiga Kreituze.

Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma veidošanā un vadīšanā: Evijai Tiltiņai, Guntim Pužulam, Elitai Pakalnei, Diānai Denīzai Midikai,Tomasam Turlajam, Guntai Millerei, Dainai Cukurai-Akmenei.

Fotogrāfijas skat.galerijā